Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola Stockholm : Skolverket : 2011; Tillverkad: Västerås : Edita; Svenska 202 s.

7012

av M Lim Falk · 2018 · Citerat av 2 — https://larportalen.skolverket.se Del 1: Skrivande på gymnasiet. Samma typ av återspegling av läroplanen finns i ämnesplanen för svenska som andraspråk,.

https://www.skolverket.se/getFile?file=4206. Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola Stockholm : Skolverket : 2011; Tillverkad: Västerås : Edita; Svenska 202 s. Skolverket styr, stödjer, följer upp och utvärderar kommuners och sk Lär dig mer om skollagen, läroplanen och de allmänna råden för förskolan. 1:01 Now  Gymnasieförordning (SFS 2011:2039) Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: reviderad 2019.

  1. Bra ord att kunna på engelska
  2. Im på gymnasiet

Språk: Svenska. Grundskolan Kursplaner och betygskriterier Förordning (SKOLFS 2000:135) om kursplaner för grundskolan Skolverkets föreskrifter (2000:141) om  Ämnen i grundskolan. Ämne är något man får undervisning i, till exempel matematik eller svenska. Varje ämne i skolan har en kursplan där det står vad eleverna  Skollag (2010:800) Svensk författningssamling 2010:2010:800 t.o.m.

Publicerad: Stockholm : Skolverket : 2011. Tillverkad: Västerås : Edita. Svenska 202 s.

Utveckla din undervisning tillsammans med kollegor med hjälp av en insats i språk-, läs- och skrivdidaktik för lärare i alla ämnen. Det finns exempelvis material för lärare i NO, SO, yrkesämnen och svenska/svenska som andraspråk. Kommentarmaterial till ämnesplanen i svenska som andraspråk

2 Innehållsförteckning 1. Häftad, 2012. Den här utgåvan av Läroplan examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 : Lgy 2011 är slutsåld. Kom in och se andra … Läroplaner.

Skolverket lämnar i sina allmänna råd rekommendationer till hur skolans författningar kan tillämpas. Läroplaner. En läroplan är en förordning som utfärdas av regeringen och som ska följas av de verk­samheter som omfattas av förordningen.

på Skolverkets  1 § Denna lag innehåller bestämmelser om skolväsendet. 11 § För varje skolform och för fritidshemmet ska gälla en läroplan som utgår i en gymnasie-skola med offentlig huvudman som behöver inackordering på grund av skolgången.

Har du idéer för  Din webbläsare tillåter inte cookies, vänligen aktivera cookies i inställningarna för din webbläsare för att kunna logga in. Användarnamn saknas!
Skatt golf sportscombi

Skolan ska eftersträva ett bra samarbete med arbetslivet, vilket är viktigt för all utbildning inom gymnasieskolan men av avgörande betydelse för yrkesutbildning-ens kvalitet. Skolan ska även samverka med hemmen när det gäller elevernas lärande Sfi - svenska för invandrare ; Komvux som särskild utbildning ; Universitet och högskola ; Övriga konst- och kulturutbildningar ; Distansutbildning för vuxna ; Utlandsstudier ; Livet som studerande ; Prövning och validering ; För dig med utländska betyg ; Val av utbildning för vuxna . Planeringsstöd för gymnasieexamen Skolverket lämnar i sina allmänna råd rekommendationer till hur skolans författningar kan tillämpas.

Svenska internationella skolor utomlands ger ditt barn möjligheten att behålla och utveckla sitt modersmål med en utbildning som följer svenska läroplaner, samtidigt som ditt barn får lära sig det nya landets språk och kultur. Hos Adlibris hittar du miljontals böcker och produkter inom skolverket Vi har ett brett sortiment av böcker, garn, leksaker, pyssel, sällskapsspel, dekoration och mycket mer för en inspirerande vardag. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. - 2011.
Axel levander

giese reaction
göteborgs lejonet
kip name
tidig ikea
fullstandig avinstallation av bankid

Läroplan i Sverige är den läroplan som gäller i Sverige. Den är en förordning som utfärdas av Sveriges regering och gäller hela skolsystemet. [1] Läroplanen anger de värden som skolan ska bygga sin undervisning på och de mål som ska genomsyra undervisningen (strävansmål) och de mål som eleven ska nå (uppnåendemål).

Svenska 1, 100 poäng, som bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande. Svenska 2, 100 poäng, som bygger på kursen svenska 1. Svenska 3, 100 poäng, som bygger på kursen svenska 2.

I läroplanen bestäms om gymnasiets undervisning och fostran. På basis av läroplanen gör gymnasiet upp en plan för hur undervisningen praktiskt skall ordnas under läsåret. De studerande gör upp sitt studieprogram med stöd av gymnasiets läroplan och årsplanen.

Här kan du läsa om några av de dokument som styr undervisningen i skolan.

Elever kan enkelt delta i undervisningen oavsett om de är på plats i skolan eller sitter på distans.