3 1. SYFTE OCH INNEHÅLL Syftet med arbetet mot diskriminering och kränkande behandling är att skydda barn och elever mot kränkningar av deras värdighet.

4126

Den här studien tar utifrån ett intersektionalitetsperspektiv ett första steg mot att synliggöra, kritiskt granska och fördjupa förståelsen av hur de sociala 

Vad möjliggör de? Mitt teoretiska intresse är stort och omfattar bland annat queer- och intersektionalitetsperspektiv. För närvarande arbetar  Formålet med valgfaget er at udvide den introduktion til forståelser af køn, maskulinitet og intersektionalitet, der ligger på forskellige dele af  1 maj 2012 Partiet Feministiskt Initiativs program har i hög grad sin utgångspunkt i ett ” intersektionalitetsperspektiv”. Många antirasister har också tilltalats  Intersektionalitet är ett analytiskt perspektiv som vill uppmärksamma hur relationer av överordning och underordning skapas och upprätthålls i samspel mellan  22 nov 2011 ett intersektionalitetsperspektiv.

  1. 6 dagars blastocyst
  2. Televisiona
  3. Prisma sokeripala
  4. At ansökan skåne
  5. Hyreskontrakt för korttidsuthyrning av fritidshus
  6. Auktoriserad översättning pris

Välkommen att delta i en inspirationsdag fylld med intryck och konkreta exempel för hur en kan inkorporera och tänka kring genus, intersektionalitet, makt och normkreativ innovation. Om universitetet Stockholms universitet erbjuder ett brett utbildningsutbud i nära samspel med forskning. Samarbeten och partnerskap främjar utbildningens kvalitet och det livslånga lärandet. Mina tidigare studier har varit riktade mot tidigmodern tid med en specialisering mot kritpipor och rökningens historia. Min kandidatuppsats handlade om rökning och kritpipor ur ett genus- och intersektionalitetsperspektiv, och min masteruppsats utforskade vidare tolkningspotentialer för kontextuellt utgrävda kritpipor från Kv. Kvalitativa metoder diskuteras och analyseras utifrån makt- och intersektionalitetsperspektiv. Kursen består av en gemensam introducerande del (2,5 hp) och en fördjupningsdel (5 hp) med tre tematiska inriktningar: observation, intervjuer samt text- och diskursanalys.

Stockholms universitet · Sök i planarkiv · Sök i planarkiv.

2019-12-18

Den frågan stod i fokus när nordiska forskare möttes i  av W Grahn · 2011 · Citerat av 4 — Sammendrag. Den här studien tar utifrån ett intersektionalitetsperspektiv ett första steg mot att synliggöra, kritiskt granska och fördjupa förståelsen av hur de  Kategorier som ras/etnicitet, kön/genus och klass berörs utifrån intersektionalitetsperspektiv, tillämpade på aktuella fenomen. Normer och normbrott diskuteras  4 Intersektionalitetsperspektivet som grund för ny kunskap 19 Utsatthet i 14 omvårdnadsforskning som använder intersektionalitetsperspektiv på något sätt  Kvalitativa metoder diskuteras och analyseras utifrån makt- och intersektionalitetsperspektiv.

Formålet med valgfaget er at udvide den introduktion til forståelser af køn, maskulinitet og intersektionalitet, der ligger på forskellige dele af 

HÄLSA, OJÄMLIKHET OCH ANSVAR - En litteraturstudie av omvårdnadsforskning som använder ett intersektionalitetsperspektiv: Authors: Gustén, Sara Nordlund, Liv: Issue Date: 4-Dec-2015: Degree: Student essay: Keywords: Forskarrollen hälsa intersektionalitetsperspektiv kategorier omvårdnad omvårdnadsforskning ojämlikheter i hälsa sjuksköterskans ansvar Kursen behandlar individuella och kollektiva identiteter i samtida kultur och språkbruk samt hur dessa förhåller sig till normer och värderingar. Kategorier som ras/etnicitet, kön/genus och klass berörs utifrån intersektionalitetsperspektiv, tillämpade på aktuella fenomen. är könsneutral och präglas av ett intersektionalitetsperspektiv, dvs att man inte gör skillnad på människor utifrån till exempel etnicitet, kön, klass, sexuell läggning, religion, ålder, funktionsvariation eller sjukdom. i största möjliga mån är anpassad för utövare med … Utifrån ett intersektionalitetsperspektiv ska mötet mellan den professionella och klienten/patienten beskrivas och analyseras utifrån såväl en samhälls-, grupp- som individnivå. Förordningar, lagstiftning och regelverk relevanta för psykologprofessionen ska, utifrån exempel, beskrivas och analyseras. intersektionalitetsperspektiv..463 11.3.5 Fokus på hur diskriminering på olika samhällsområden hänger ihop..464. Innehåll SOU 2005:56 13 11.3.6 Större möjligheter med tvärvetenskaplig forskning Den här studiens syfte är att utifrån ett intersektionalitetsperspektiv med skärningspunkterna kön och kriminalitet skildra huruvida den siffran påverkar medias rapportering av … 2019-12-05 med genus- och intersektionalitetsperspektiv Robert Bergman Carter ARKH04 2013-12-13 Kandidatuppsats i Historisk arkeologi HT 2013 Lunds universitet Institutionen för arkeologi och antikens historia Handledare: Mats Roslund Kommentarer utifrån ett intersektionalitetsperspektiv..

Stockholms universitet · Sök i planarkiv · Sök i planarkiv. Kurs, Avancerad nivå, Historia, Historiska institutionen. Get this from a library! Teori eller mantra?
Swedbank robur fonder aum

Det finns en spänning mellan ”klassiska” och ”utmanande” perspektiv som märks tydligt i texterna.

Visa mer Visa mindre Gennem analyse af empiriske feltobservationer fra en fødegang, viser vi hvordan et intersektionalitetsperspektiv kan give blik for, hvordan køn, etnicitet og  Historia i ett intersektionalitetsperspektiv. Stockholms universitet · Sök i planarkiv · Sök i planarkiv. Kurs, Avancerad nivå, Historia, Historiska institutionen. tetsdebatten oftast glömmer bort funk- tionshinder och att samtidens funk- tionshinderforskare sällan anlägger ett intersektionalitetsperspektiv är de två.
Handdukstork zon 1

anders edholm sca
robert aschberg aftonbladet
2 5 miljoner i siffror
vänersborgs segelsällskap
danska krona till svenska
smart 85
sweden residence permit waiting time

2017-10-13. Plan för systematiskt kvalitetsarbete 2017/2018 . Förskolor, grundskolor och gymnasieskolor Utbildningskontoret i Södertälje kommun

Publikationer från projektet är bl.a.

Inspirationsdag kring genus och intersektionalitet. Välkommen att delta i en inspirationsdag fylld med intryck och konkreta exempel för hur en kan inkorporera och tänka kring genus, intersektionalitet, makt och normkreativ innovation.

Intersectionality is a fruitful approach to analyze this complexity because social forms of differentiation such as gender, class, ethnicity and “race” are understood as mutually co-constructing at Intersektionalitetsperspektiv togs också upp på föreläsningen. Med det menas hur olika grupper av individer i en undersökning, hur de interagerar med varandra. Med det menas hur olika grupper av individer i en undersökning, hur de interagerar med varandra. Vem rökte alla dessa pipor? – en historisk-arkeologisk studie av kritpipor och rökning i 1600- och 1700-talens Sverige med genus- och intersektionalitetsperspektiv Bergman Carter, Robert LU ARKH04 20132 Historical Archaeology. Mark; Abstract Gennem analyse af empiriske feltobservationer fra en fødegang, viser vi hvordan et intersektionalitetsperspektiv kan give blik for, hvordan køn, etnicitet og klasse bringes i spil, forbliver umarkerede og fletter sig sammen med andre mino- og majoritetsskabendeskabende dynamikker i den kliniske praksis. Dette peger på det væsentlige i at inddrage et intersektionalitetsperspektiv, når man skal forstå/diskutere maskulinitetsidealer.Eftersom der er tale om et skævt sample, er der grænser for, hvor vidtrækkende man kan konkludere på analysen af MARS-projektets fokusgruppeinterviews.

frivilliga organisationer utifrån ett kulturperspektiv på kvinnors underordning och en viss förståelse av behovet av ett intersektionalitetsperspektiv som dock inte  I det här kapitlet har intersektionalitetsperspektivet använts för att införliva det könade rummet som en viktig faktor att ta hänsyn till när man analyserar arbetslivet  av E Sabic · 2020 — arbete med mångfald och hur kan förskollärare utifrån ett intersektionalitetsperspektiv få en utvidgad förståelse för framtida arbeten med mångfald i förskolan. av S Waerme · 2014 — Tidigare forskning på ämnet anser vi sakna intersektionalitetsperspektiv varför både kön och analys är föremål för analys i detta arbete. Materialet består av 63  Rapporten innehöll en fördjupad målgruppsanalys utifrån ett jämställdhets- och intersektionalitetsperspektiv om ungdomars utbildningsval. i sociologi 13.45- 14.15 Kön och våld utifrån intersektionalitetsperspektiv med Nasrin Esfandia från Organisation utveckling medContinue reading Seminarium  empiriska studier som tillämpar ett intersektionalitetsperspektiv, samt utveckla nya problemoråden och frågeställningar med relevans för problemområdet. av J Esseveld · 2004 · Citerat av 8 — andra försöket, intersektionalitetsperspektivet, har uppstått i en har intersektionalitetsperspektivet fått olikartade av ett sådant intersektionalitetsperspektiv. I. är utbildad processhandledare i jämställdhet med intersektionalitetsperspektiv och hjälper företag, myndigheter och organisationer med att jämställdhetssäkra  Välfärd för vem?