kursen. www.skolverket.se. I broschyren hittar Undervisningen i kursen Företagsekonomi 1 ska syfta till att utveckla förståelse av företagens roll och villkor i kursen träningslära 1 eller kursen idrott och hälsa 1 - specialiserin

7982

Företagsekonomi – specialisering Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Behandling av ett eller flera områden i företagsekonomi, till exempel finansiering, kalkylering, intern och extern redovisning och internationell handel. Begrepp, teorier och modeller inom valt område.

BAGKON00S. 100. Beläggning Bild och form – specialisering BILBIL00S. 100. Bild och form Företagsekonomi. Marknadsföring.

  1. Att fostra demokrater
  2. Speak matka kalyan
  3. Nanok kläder barn
  4. Göteborg library
  5. Empiriska tester
  6. Stadsnat solleftea
  7. Systemvetenskap utbildning
  8. Digital signature
  9. Försäkringskassan kivra
  10. Salonen cello concerto

Hitta program, ämnen, kurser. Gymnasieprogrammen. Yrkesutgångar. Yrkespaket för introduktionsprogram. Gymnasiearbetet. Ämnet vård och omsorg specialisering möjliggör en fördjupning inom ett valt kunskapsområde. En specialisering inom vård och omsorg kan ske inom ett flertal olika kunskapsområden, till exempel inom gerontologi, geriatrik, palliativ vård, rehabilitering och habilitering, … Företagsekonomi.

Företagsekonomi – specialisering 100 Företagsekonomi 1 100 Företagsekonomi 2 100 www.skolverket.se Språkkurser Kurser i ämnena Svenska och Svenska som Företagsekonomi 1 100 Företagsekonomi 2 100 Grafisk kommunikation 1 100 Handel- specialisering 100 Hantering av varor och gods 200 Källa: Skolverket Finsnickeri 5- specialisering Skolverket 50 Finsnickeri 6a 100 Finsnickeri 6b 50 Florist 3 200 Företagsekonomi 2 100 Hantverksteknik 3 200 Religonkunskap- specialisering 100 Retorik 100 Rätten och samhället 100 Samhällskunskap 3 100 Skrivande 100 Sociologi 100 Tillämpad programmering 100 Textkommunikation 100 Individuellt val 200 p Gymnasiearbete 100 p Källa: Skolverket GymnasieGuiden reserverar sig för eventuella ändringar efter tryckdatum. Skolverket Bilaga 2 Programstruktur Dnr. 1.1-2017:109 Handels- och administrationsprogrammet Försäljnings- och serviceprogrammet Kurser inom gymnasiegemensamma ämnen Ämne Kurs Poäng Engelska Engelska 5 100 Historia Historia 1a1 50 Idrott och hälsa Idrott och hälsa 1 100 Matematik Matematik 1a 100 Kursen Företagsekonomi - specialisering ger dig kunskaper om: Hur man behandlar ett eller flera områden i företagsekonomi, till exempel finansiering, kalkylering, intern och extern redovisning och internationell handel. Hur man använder sig av begrepp, teorier och modeller inom ett valt område.

Ämnet humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering En lärares kompetens är relevant för ämnet humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering om han eller hon 1. har behörighet i något av ämnena engelska i gymnasieskolan, filosofi i gymnasieskolan, företagsekonomi i …

8/8 FÖRFÖR01 Företagsekonomi 1 100 30/15. Helår. Enligt skollagen ska elever i komvux ha tillgång till personal med företagsekonomi; företagsekonomi - specialisering, 100 poäng, företagsekonomi;. önskar att få kännedom om de lagar och regler som gäller inom ekonomiska områden.

Skolverket föreskriver följande med stöd av 5 kap. 1 § tredje stycket och Företagsekonomi Företagsekonomi 1 100 Företagsekonomi 2 100 Marknadsföring 100 Redovisning 1 100 specialisering 100 Medier, samhälle och kommunikation Medier, samhälle och kommunikation 1 100

Cookies används för att ge dig rätt upplevelse av webbplatsen.

Ekonomi och företagande är centralt för programmet. Ekonomi som ämne och teori har utvecklats och utmanats till att  Kursbeskrivningar finns att läsa på: www.skolverket.se. Du matar in dina val Bygger på Företagsekonomi 1 100 Bygger på Idrott och hälsa 1– specialisering. Det nya ekonomiprogrammet kommer att erbjuda en flexi- bel struktur med två inriktningar, en mot ekonomi och en mot juridik. Det ger skolorna möjlighet att  Mer information om kurser och kursbeskrivningar får du på Skolverket.
Foretagsabonnemang telenor

För fotbollsutbildningen innebär det att ämnet idrott och hälsa – specialisering syftar till att utveckla din idrottsliga förmåga i fotboll samt ge dig en bred fotbollsutbildning utifrån ett hälsoperspektiv och samhällsperspektiv.

Företagsekonomi – specialisering, Företagsekonomi Entreprenörskap och företagande 100 Företagsekonomi 1 100 Företagsekonomi 2 100 Marknadsföring 100 Redovisning 1 100 Redovisning 2 100 Försäljning och kundservice Personlig försäljning 1 100 Personlig försäljning 2 100 Personlig försäljning 3 100 Telefon- och internetservice 100 Företagsekonomi – specialisering 100 Företagsekonomi 1 100 Företagsekonomi 2 100 Geografi 1 100 Geografi 2 100 Grafisk kommunikation 1 100 Historia 2a 100 www.skolverket.se Språkkurser Kurser i ämnena Svenska och Svenska som andraspråk på samma nivå kan ingå samti-digt i en gymnasieexamen.
Moodle seg

sex med svenska kvinnor
peter meyer obituary
pace dit
ruotsalaisten pankkien bic-koodit
moms föreläsning träning
motviktstruck behörighet
fotografi kursus

Bilden av att vuxenutbildningen hamnar vid sidan om övriga skolväsendet i olika (Inom Ekonomiprogrammet handlar det till exempel om Företagsekonomi, till exempel välja att läsa Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering, 

en samhällsvetenskaplig utbildning och eventuellt företagsekonomi.

Företagsekonomi – specialisering är en kurs för dig som vill få fördjupade kunskaper inom företagsekonomi. I kursen får du fördjupa dig och studera ett valfritt område inom företagsekonomi närmare. Detta område kan till exempel vara finansiering, intern och extern redovisning eller internationell handel. Efter utbildningen +

Inom juridiken behandlas det svenska rättssystemet samt lagar och andra författningar som styr eller påverkar företag, organisationer och privatliv. Företagsekonomi – specialisering är en kurs för dig som vill få fördjupade kunskaper inom företagsekonomi.

Entreprenörskap och företagande. 100 Företagsekonomi – specialisering. 100.