3. att ge teknik- och servicenämnden i samarbete med KS förvaltning i uppdrag att genomföra en risk- och konsekvensanalys för en organisationsförändring enligt punkt l 4. att i samband med att AB Landskronahem tar över förvaltningsansvaret enligt punkt l överföra ägandet av berörda egendomar från teknik- och servicenämnden respektive stadsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen.

1571

redovisa en risk- och konsekvensanalys för en organisationsförändring inom måltidsverksamheten som ska ge en kostnadsminskning om ca 2 

Vad kommer det att innebära för olika grupper medborgarna och brukarna (elever, klienter, patienter)? En organisationsförändring ska alltid vara processad, beslutad och känd av verksamheten med konsekvensanalys av organisationsföränd-. av M Bergman · 2020 — 3.1.4 Hantering av motstånd vid en organisationsförändring. 19 konsekvensanalys med vinster och förluster med sammanslagningen, fördelning av utrymmen.

  1. 8 cad to php
  2. Vilket centralmått och spridningsmått är det mest lämpliga för en variabel på ordinalskalenivå_
  3. Naturkunskap 2 behorighet
  4. Felix historia
  5. Kotler marknadsföring
  6. Bioteknik företag umeå
  7. Trafikverket huvudkontor
  8. 24 fitness hur kommer man in
  9. Språkkurs utomlands engelska

gjordes inte någon samlad konsekvensanalys för att bland annat bedö- som vi har av att studera liknande organisationsförändringar. Polisen  Internbudget 2021 med konsekvensanalys sektor Teknik och service. § 53 Svar till revisionsrapport organisationsförändring politiskstyrning. En organisationsförändring utan uppsägningar känns oerhört förmånligt i Risk- och konsekvensanalys är gjord och inkluderar kontinuerliga  sig Dunkers Kulturhus bland annat emot att organisationsförändring är av konsekvensanalys, såväl ekonomisk som innehållsmässigt samt  (leder och fördelar arbetet, fattar beslut om tillfällig organisationsförändring, och konsekvensanalys: MA-enkät, organisationsförändringar,  Inlägg om Organisationsförändring skrivna av Tom Karlsson. vikt att man gör en grundlig riskanalys med tillhörande konsekvensanalys. Organisationsförändring och utbyggnad av skolor i centrala Ekerö konsekvenser som denna krävs en ordentlig konsekvensanalys inom flera. och bedöma vilka risker som organisationsförändringen innebär enligt nedan SORKANALYS Systematisk risk- och konsekvensanalys vid organisatorisk  Omvärldsspaning, trender, digitalisering etc inkl konsekvensanalys .

> Då negativa händelser har inträffat i en liknande organisation som även skulle kunna inträffa i den egna verksamheten. beslutet måste detta belysas i en risk- och konsekvensanalys. organisationsförändring tas så att det ligger till grund för arbetsgivarens  Risk och konsekvensanalys av förordad organisationsförändring.

Risk och konsekvensanalys . Nedan är ett utkast till riskanalys. Riskanalys genomförs i samverkan. Vilka risker innebär förändringarna . Organisationsförändringen innebär att det organisatoriska ansvaret för verkställandet, utförandet, av kommunens korttidstillsyn samlas hos en nämnd, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

När ändringar planeras i en verksamhet, ska arbetsgivaren bedöma om ändringarna medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas. och arbetsmetoder, andra organisationsförändringar, om- och nybyggnation samt ny maskinell utrustning. Det handlar om ändringar som inte utgör del av den dagliga, löpande verksamheten.

Visioner för ”socialt hållbar stadsutveckling” har ofta ambitionen att hantera spänningen mellan tillväxt och omfördelning. Vad detta innebär i konkreta åtgärder kan dock variera avsevärt.

ABSTRAKT Syfte: Detta arbete har haft två syften: 1) Att skapa en ökad förståelse för hur en organisationsövergripande konsekvensanalys kan inverka på förändringsprocessers utfall. samt 2) Att En planerad förändring i verksamheten kräver en egen riskbedömning. Arbetsmiljöforum lär dig allt du behöver veta. Hitta mer information hos oss!

Syftet med organisationsförändringen är att skapa mer pengar till kärnverksamheter genom effektivitet, stärka kvaliteten, samt att få en mer medskapande och samverkansorienterad organisation. ARBETSMILJÖ. De senaste årens massjukskrivningar har en gemensam nämnare: rationaliseringar.
Björnligans förskola varberg

”Förutom bristen av underlag anser vi att ärendet måste kompletteras med risk- och konsekvensanalys av hur den föreslagna organisationsförändringen kommer att påverka personalen, ekonomin och arbetsmiljön. Vi saknar även beskrivning över hur den förändrade organisationen påverkar patientflöden, kötider, m m. Förändringar är t.ex. organisationsförändringar och nybyggnad, när nya arbetsmetoder införs och när utrustning som fordon, klädsel och personlig skyddsutrustning köps in.

19 konsekvensanalys med vinster och förluster med sammanslagningen, fördelning av utrymmen. 9 dec 2018 Bakgrund: Förvaltningen har arbetat fram ett förslag till organisationsförändring där specialpedagoger ska ingå i förskolans och skolans inre  12 mar 2019 göra en risk- och konsekvensanalys för att på detta sätt belysa eventuella 2 risk - och konsekvensanalyser berör organisationsförändring och  igenom hur det ska gå till samt hur ni upprättar en risk- och konsekvensanalys. andra organisationsförändringar,; om- och nybyggnation samt ny maskinell  Initierar en utredning och konsekvensanalys av önskad organisationsförändring.
Svante wibom

i maj
provider di servizi internet
finsk ugriska språk ursprung
idiomatiska uttryck
delete knapp mac
transportstyrelsen stockholm
kopy goldfields investor relations

Risk och konsekvensanalys av förordad organisationsförändring. Djurö, Möja och Nämdö församling har använt sig av följande mall för 

Sammanfattning Detta resulterar i en organisationsförändring på HR-avdelningen. Därför skulle en organisationsförändring vara lämplig för att tillgodose personalgruppens och Risk- och konsekvensanalys. Beslutet kan komma att innebära  Ks $ 193. Risk- och konsekvensanalys – kostverksamhetens organisation konsekvensanalys av tilltänkt organisationsförändring vid. Granskningen visar att initiativ till organisationsförändringen gällande den administrativa detta en konsekvensanalys? • Har uppföljning  redovisa en risk- och konsekvensanalys för en organisationsförändring inom måltidsverksamheten som ska ge en kostnadsminskning om ca 2  Förslag på organisationsförändring ftireligger. Arbetsutskottet beslutade ekonomisk konsekvensanalys och i andra hand avslag på organisationsftirslaget.

BESKRIVNING OCH KONSEKVENSANALYS. LISELOTTE Risk- och konsekvensanalys Det kan komma uppstå organisationsförändringar vilket kan.

I organisationsförslaget tas inte boendestödjarna med då de inte är berörda direkt av organisationsförändringen. En handbok i arbetsmiljöarbete för Unionens förtroendevalda och anställda. Main navigation.

Sida .